รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

  เรื่อง ถังขยะเปียกลดโลกร้อน

  เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 นายวินัย โพธิสุทธิ์ นาย...

  โครงการส่งเสริมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของคนในชุมชนตำบลมดแดง ณ ลานเอนกประสงค์วัดเทพสุธาวาส ตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี