องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th
 
 


  ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2566 เรื่องการเตรียมพร้อมรับมือไฟป่า หมอกควัน และฝุ่น PM 2.5[วันที่ 1 ก.พ. 2566][ผู้อ่าน 6]
 
  ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2566 เรื่อง ปล่อยหมากัดเพื่อนบ้าน มีโทษตามกฎหมาย[วันที่ 1 ก.พ. 2566][ผู้อ่าน 3]
 
  การประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6[วันที่ 30 ม.ค. 2566][ผู้อ่าน 9]
 
  ประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ (เด็กเล็ก) ประจำปีการศึกษา 2566[วันที่ 26 ม.ค. 2566][ผู้อ่าน 13]
 
  การประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1[วันที่ 26 ม.ค. 2566][ผู้อ่าน 9]
 
  การประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2[วันที่ 26 ม.ค. 2566][ผู้อ่าน 6]
 
  การประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3[วันที่ 26 ม.ค. 2566][ผู้อ่าน 10]
 
  การประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4[วันที่ 26 ม.ค. 2566][ผู้อ่าน 9]
 
  การประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5[วันที่ 26 ม.ค. 2566][ผู้อ่าน 5]
 
  ประกาศ เรื่อง "สุจริตโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดงใสสะอาด 2566" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)[วันที่ 27 ธ.ค. 2565][ผู้อ่าน 19]
 
  ภาพกิจกรรม "แสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566[วันที่ 19 ธ.ค. 2565][ผู้อ่าน 18]
 
  โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย และฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการในการป้องกันสาธารณภัย ประจำปี 2565[วันที่ 6 ก.ค. 2565][ผู้อ่าน 152]
 

หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ]