องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


  การแสดงตนตรวจสอบสถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564[วันที่ 10 ก.ย. 2563][ผู้อ่าน 26]
 
  ขอเชิญโหวตให้คะแนนความพึงพอใจ[วันที่ 28 ส.ค. 2563][ผู้อ่าน 23]
 
  หน้าฝนนี้ ระวังสุขภาพเด็กเล็ก เสี่ยวป่วยง่าย โรคติดต่อที่พบบ่อยหน้าฝนคือ โรคไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่[วันที่ 24 ส.ค. 2563][ผู้อ่าน 31]
 
  การจัดทำถังขยะอินทรีย์ หรือถังขยะเปียกครัวเรือน[วันที่ 24 ส.ค. 2563][ผู้อ่าน 21]
 
  กิจกรรมโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ[วันที่ 11 ส.ค. 2563][ผู้อ่าน 16]
 
  กิจกรรมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม[วันที่ 11 ส.ค. 2563][ผู้อ่าน 15]
 
  รับมอบเกียรติบัตรสำหรับหน่วยงานที่ส่งรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. 2562[วันที่ 21 ก.ค. 2563][ผู้อ่าน 32]
 
  ประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า[วันที่ 1 เม.ย. 2563][ผู้อ่าน 67]
 
  กำหนดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[วันที่ 25 ธ.ค. 2562][ผู้อ่าน 275]
 
  โครงการ อบต.มดแดงห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ / โครงการ อบต.มดแดงร่วมใจห่วงใยผู้พิการ[วันที่ 24 ธ.ค. 2562][ผู้อ่าน 134]
 
  ขอเชิญร่วมสมัครเข่งขันกีฬาตำบลมดแดงต้านยาเสพติด[วันที่ 20 ธ.ค. 2562][ผู้อ่าน 121]
 
  การประชุมสามัญประจำปี 2562 สภาเด็กและเยาวชนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดอ่างทอง[วันที่ 11 ก.ย. 2562][ผู้อ่าน 183]
 

หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]