องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


  กำหนดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[วันที่ 25 ธ.ค. 2562][ผู้อ่าน 16]
 
  โครงการ อบต.มดแดงห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ / โครงการ อบต.มดแดงร่วมใจห่วงใยผู้พิการ[วันที่ 24 ธ.ค. 2562][ผู้อ่าน 13]
 
  ขอเชิญร่วมสมัครเข่งขันกีฬาตำบลมดแดงต้านยาเสพติด[วันที่ 20 ธ.ค. 2562][ผู้อ่าน 16]
 
  การประชุมสามัญประจำปี 2562 สภาเด็กและเยาวชนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดอ่างทอง[วันที่ 11 ก.ย. 2562][ผู้อ่าน 59]
 
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี[วันที่ 11 ก.ย. 2562][ผู้อ่าน 73]
 
  โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มจักสาน [วันที่ 10 ก.ค. 2562][ผู้อ่าน 75]
 
  กิจกรรมขยะแลกไข่[วันที่ 10 ก.ค. 2562][ผู้อ่าน 69]
 
  กิจกรรมสวมผ้าไทย ใช้ถุงผ้า หิ้วตระกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต[วันที่ 10 ก.ค. 2562][ผู้อ่าน 98]
 
  ประชาสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรศรีประจันต์[วันที่ 10 ก.ค. 2562][ผู้อ่าน 61]
 
  กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ/การจัดการขยะอินทรีย์[วันที่ 20 มิ.ย. 2562][ผู้อ่าน 88]
 
  กิจกรรมรณรงค์เก็บขยะและพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในตำบลมดแดง[วันที่ 20 มิ.ย. 2562][ผู้อ่าน 89]
 
  กิจกรรมขยะแลกไข่[วันที่ 20 มิ.ย. 2562][ผู้อ่าน 108]
 

หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]