องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th
 
 
 
  ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2566 เรื่องการเตรียมพร้อมรับมือไฟป่า หมอกควัน และฝุ่น PM 2.5
  ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2566 เรื่อง ปล่อยหมากัดเพื่อนบ้าน มีโทษตามกฎหมาย
  การประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6

 1 ก.พ. 2566 ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีงบประมาณ 2566
31 ม.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร MI Japan ปี...
31 ม.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลู...
19 ม.ค. 2566 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566
19 ม.ค. 2566 ประกาศ เรื่องรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สังกัดองค์...
30 ม.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง/ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ม.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง/ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ฉบับ
24 ม.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 104 รายการ โด...
20 ม.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง/ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ฉบับ
10 ม.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง/ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ฉบับ
26 ธ.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้...
22 ธ.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 5 ฉบับ
 
ตามรอยพระราชา
ครองแผ่นดินโดยธรรม
 

 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2557