องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
  ประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
  กำหนดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  โครงการ อบต.มดแดงห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ / โครงการ อบต.มดแดงร่วมใจห่วงใยผู้พิการ

 15 มิ.ย. 2563 ประกาศ เรื่อง ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563
11 มิ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีโรคติดเช...
28 พ.ค. 2563 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
28 พ.ค. 2563 ประกาศ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและ...
14 พ.ค. 2563 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2563
3 ก.ค. 2563 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ พร้อมเปลี่ยน รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กรฉ 22...
30 มิ.ย. 2563 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการเช่าพื้นที่อินเตอร์เน็ตและต่อโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจ...
29 มิ.ย. 2563 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-1495 สุพรรณบุรี จำนวน...
25 มิ.ย. 2563 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 5 ฉบับ
24 มิ.ย. 2563 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 4 ฉบับ
15 มิ.ย. 2563 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย...
12 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 5918 สุพรรณบุรี จำนวน 1 คัน โดยว...
 
ตามรอยพระราชา
ครองแผ่นดินโดยธรรม

 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2557