องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th
 
 
 
  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ได้จัดประชุสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
  ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2566 เรื่องการเตรียมพร้อมรับมือไฟป่า หมอกควัน และฝุ่น PM 2.5
  ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2566 เรื่อง ปล่อยหมากัดเพื่อนบ้าน มีโทษตามกฎหมาย

 17 มี.ค. 2566 คู่มือโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
17 มี.ค. 2566 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2566
13 มี.ค. 2566 ประกาศเทศบาลตำบลอู่ทอง เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงต...
8 มี.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
8 มี.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
15 มี.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคออนกรีตเสริมเหล็ก จาบริเวณคันคลอง 2 ซ้าย 1ขวา ถึงบริเวณสวนมะ...
15 มี.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากคันคลอง 1 ซ้าย 1 ขวา บริเวณที่นายสำรวม ถี...
15 มี.ค. 2566 ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 5918 สุพรรณบุรี จำนว...
14 มี.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง/ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ฉบับ
10 มี.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม...
9 มี.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
9 มี.ค. 2566 ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ปั้๊มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉ...
 
ตามรอยพระราชา
ครองแผ่นดินโดยธรรม
 

 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2557