องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
  ประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
  กำหนดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  โครงการ อบต.มดแดงห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ / โครงการ อบต.มดแดงร่วมใจห่วงใยผู้พิการ

 27 มี.ค. 2563 ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1)
26 มี.ค. 2563 มาตรการในการรักษาความสงบเรียบร้อยในการจัดงานมหรสพที่ใช้รถแห่ดนตรีสด
26 มี.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์การแถลงข่าวของศูนย์บริการสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ของรัฐบาล
5 มี.ค. 2563 ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีจันต์ สังกัดองค์การบริหารส่วนต...
2 มี.ค. 2563 ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สังกัดองค...
3 เม.ย. 2563 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ขนาด 450 ลิตร จำนวน 40 ขวด โดยวิธีเฉพา...
31 มี.ค. 2563 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 ฉบับ
30 มี.ค. 2563 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 ฉบับ
24 มี.ค. 2563 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง จำนวน 73 ราย...
20 มี.ค. 2563 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 ฉบับ
19 มี.ค. 2563 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 ฉบับ
18 มี.ค. 2563 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 8 ฉบับ
 
ตามรอยพระราชา
ครองแผ่นดินโดยธรรม

 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2557