องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
  รับมอบเกียรติบัตรสำหรับหน่วยงานที่ส่งรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. 2562
  ประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
  กำหนดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 29 ก.ค. 2563 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563
24 ก.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชุม ครั้งที่ 27 / 2563
22 ก.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์การแจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา
22 ก.ค. 2563 ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ พื้นที่ปลอดภัย "Save Zone,No New Face" (YouthT...
22 ก.ค. 2563 การเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่
3 ส.ค. 2563 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 ฉบับ
31 ก.ค. 2563 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ สำหรับโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเ...
31 ก.ค. 2563 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานขับรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า...
22 ก.ค. 2563 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ พร้อมเปลี่ยน สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน...
15 ก.ค. 2563 ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง...
13 ก.ค. 2563 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ ตามโครงการเฉลิมพระชนมพรรษา พระบา...
3 ก.ค. 2563 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ พร้อมเปลี่ยน รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กรฉ 22...
 
ตามรอยพระราชา
ครองแผ่นดินโดยธรรม

 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2557