องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
  กำหนดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  โครงการ อบต.มดแดงห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ / โครงการ อบต.มดแดงร่วมใจห่วงใยผู้พิการ
  ขอเชิญร่วมสมัครเข่งขันกีฬาตำบลมดแดงต้านยาเสพติด

 20 ก.พ. 2563 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 16 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 #กรมควบค...
13 ก.พ. 2563 ประกาศ เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2563
6 ก.พ. 2563 ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง การกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศอันเกิดจากการ...
5 ก.พ. 2563 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
27 ม.ค. 2563 ขอเชิญร่วมประชุมประชาคมตำบล
20 ก.พ. 2563 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 1,2,3,6 และหมู่ที...
19 ก.พ. 2563 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 ฉบับ
18 ก.พ. 2563 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
18 ก.พ. 2563 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบสำรวจประเมินและประมวลผล พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูล สำห...
14 ก.พ. 2563 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 ฉบับ
13 ก.พ. 2563 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 5 ฉบับ
5 ก.พ. 2563 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะขององค์กา...
 
ตามรอยพระราชา
ครองแผ่นดินโดยธรรม

 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2557