องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th
 
 
 
  ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
  ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

 26 ม.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2565 ตามพระราชบัญ...
4 ม.ค. 2565 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565
30 ธ.ค. 2564 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2565
30 ธ.ค. 2564 ประกาศ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2565
24 ธ.ค. 2564 การประกาศอำเภอศรีประจันต์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ครั้งแรก
27 ม.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 7 ฉบับ
27 ม.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 จากบริเวณสวนมะม่วงน...
26 ม.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง...
18 ม.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะ (ถังพลาสติก สีน้ำเงิน ขนาดบรรจุ...
12 ม.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กิจการประปา) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจา...
7 ม.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
29 ธ.ค. 2564 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานยกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจา...
 
ตามรอยพระราชา
ครองแผ่นดินโดยธรรม

 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2557