องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 200 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  27 ธ.ค. 2562    ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน 85
  27 ธ.ค. 2562    ประกาศ เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 83
  23 ธ.ค. 2562    ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2563 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 41
  23 ธ.ค. 2562    คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย 61
  20 ธ.ค. 2562    การจัดการแข่งขันฟุตบอลมวลชน "อำเภอศรีประจันต์คัพ" ประจำปี 2563 17
  20 ธ.ค. 2562    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เรื่อง การดำเนินการ โครงการกีฬาตำบลมดแดงต้านยาเสพติด ระหว่างวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2563 24
  13 ธ.ค. 2562    ขอประชาสัมพันธ์ไม่ทำนาปรัง และใช้น้ำอย่างประหยัด 16
  28 พ.ย. 2562    1 มกราคม 2563 งดให้ถุงพลาสติกหูหิ้ว 91
  28 พ.ย. 2562    ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 98
  20 พ.ย. 2562    มาตรการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก Pm 2.5 22
  20 พ.ย. 2562    การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2562 171
  20 พ.ย. 2562    ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 34
  13 พ.ย. 2562    การเลือกซื้ออาหารปลอดสารพิษ 25
  11 ต.ค. 2562    ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 25
  2 ต.ค. 2562    ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีจันต์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีการศึกษา 2/2562 42
  2 ต.ค. 2562    ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีการศึกษา 2/2562 40
  11 ก.ย. 2562    ประกาศ เรื่อง รายชื่อคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 83
  26 ส.ค. 2562    ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา) 69
  5 ส.ค. 2562    ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 70
  26 ก.ค. 2562    ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 69


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ]