องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th
 
 
ข่าวการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 390 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  17 มี.ค. 2566    คู่มือโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 0
  17 มี.ค. 2566    ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2566 1
  13 มี.ค. 2566    ประกาศเทศบาลตำบลอู่ทอง เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง 3
  8 มี.ค. 2566    ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 6
  8 มี.ค. 2566    ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 3
  8 มี.ค. 2566    ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) 31
  3 มี.ค. 2566    การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 7
  3 มี.ค. 2566    การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2566 10
  3 มี.ค. 2566    ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องการเเบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราชฎร พ.ศ.2566 9
  2 มี.ค. 2566    ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) 2
  2 มี.ค. 2566    ประกาศองค์การบิหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่าง 1
  27 ก.พ. 2566    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2566 6
  24 ก.พ. 2566    ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งว่าง 7
  22 ก.พ. 2566    การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540 13
  21 ก.พ. 2566    ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และตำแหน่งช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 4
  17 ก.พ. 2566    การคัดเลือกและยกย่อง "คนดีศรีจังหวัด " ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 17
  17 ก.พ. 2566    ประชาสัมพันธ์การจัดงานนัดพบแรงงานย่อย " งานที่มั่นคง กับคนที่มีคุณภาพ" 17
  15 ก.พ. 2566    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2566 4
  14 ก.พ. 2566    ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร 7
  14 ก.พ. 2566    สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ ภาคประชาชน ครั้งที่ 2 5


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ]