องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 243 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  10 ก.ย. 2563    การแสดงตนตรวจสอบสถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 19
  10 ก.ย. 2563    การปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 4 ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 หลังเปิดให้บริการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 12
  31 ส.ค. 2563    ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 23
  29 ก.ค. 2563    ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 16
  24 ก.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชุม ครั้งที่ 27 / 2563 17
  22 ก.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์การแจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา 15
  22 ก.ค. 2563    ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ พื้นที่ปลอดภัย "Save Zone,No New Face" (YouthTubers) 16
  22 ก.ค. 2563    การเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่ 15
  15 มิ.ย. 2563    ประกาศ เรื่อง ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 63
  11 มิ.ย. 2563    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 30
  28 พ.ค. 2563    ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 62
  28 พ.ค. 2563    ประกาศ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 315
  14 พ.ค. 2563    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2563 155
  24 เม.ย. 2563    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2563 34
  24 เม.ย. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เรื่อง รับลงทะเบียนผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 46
  21 เม.ย. 2563    โครงการงานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อมและเกาะแบ่งถนน ในทางหลวงหมายเลข 357 35
  17 เม.ย. 2563    10 มาตรการประจำวันป้องกัน COVID-19 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 37
  13 เม.ย. 2563    แนวทางการปฏิบัติของจิตอาสาพระราชทานต่อสถานการณ์โรคติดต่อโคโรนา 2019 (COVID-19) 36
  13 เม.ย. 2563    ธกส.สาขาศรีประจันต์ ปรับเวลาให้บริการชั่วคราว เป็น 09.00 - 15.00 น. ตั้งแต่วันที่ 13 - 30 เมษายน 2563 33
  8 เม.ย. 2563    เลื่อนกำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2563 45


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ]