องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 
ข่าวการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 478 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุที่ผ่านคุณสมบัติตาม "โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565" ที่ยังไม่มีบัญชีพร้อมเพย์ [ 4 ก.ย. 2566 ]6
2 ขอความร่วมมือเกษตรกรที่ได้ทำการเพาะปลูกข้าวนาปีรอบแรกและเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จ ให้งดเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง เนื่องจากปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่อย่างจำกัด ลดความเสี่ยงผลผลิตทางการเกษตรเสียหายจากการขาดแคลนน้ำ [ 28 ส.ค. 2566 ]15
3 ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 24 ส.ค. 2566 ]372
4 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำตำบลมดแดง [ 24 ส.ค. 2566 ]12
5 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพัมธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 15 ส.ค. 2566 ]17
6 กิจกรรมรณรงค์งดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 26 ก.ค. 2566 ]13
7 ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกการสรรหาและการเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 10 ก.ค. 2566 ]19
8 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเเต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง [ 29 มิ.ย. 2566 ]23
9 ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 22 มิ.ย. 2566 ]25
10 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอห่งชาติ [ 21 มิ.ย. 2566 ]18
11 แจ้งเตือนประชาชนให้ระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกลวงการทำธุรกรรมชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 20 มิ.ย. 2566 ]19
12 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด เรื่องกำหนดอัตรดอกเบี้ยเงินฝากออทรัพย์พิเศษ และกำหนดการรับฝากเงินของสมาชิก [ 19 มิ.ย. 2566 ]19
13 เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 15 มิ.ย. 2566 ]19
14 ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2565/66 (งวดที่ 32) [ 12 มิ.ย. 2566 ]18
15 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือแก้ไขฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)ในบรรยากาศโดยทั่วไป [ 6 มิ.ย. 2566 ]16
16 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด [ 6 มิ.ย. 2566 ]13
17 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด [ 24 พ.ค. 2566 ]16
18 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 2ประจำปี 2566 [ 22 พ.ค. 2566 ]14
19 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนการใช้งานแอปพลิเคชัน "ThaiD" [ 16 พ.ค. 2566 ]17
20 ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้ เกตรกรผู้ปลูกข้าว [ 15 พ.ค. 2566 ]17
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่าง [ 12 พ.ค. 2566 ]18
22 6 ช่องทาง การให้บริการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี [ 10 พ.ค. 2566 ]18
23 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง [ 8 พ.ค. 2566 ]20
24 โครงการกีฬาตำบลมดแดงต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 พ.ค. 2566 ]15
25 ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]17
26 ประกาศ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 [ 2 พ.ค. 2566 ]17
27 การยกระดับมาตราการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษ PM 2.5 [ 2 พ.ค. 2566 ]17
28 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2566 [ 1 พ.ค. 2566 ]18
29 ภัยสุขภาพจากฝุ่น PM 2.5 [ 1 พ.ค. 2566 ]17
30 ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.7) [ 30 เม.ย. 2566 ]16
31 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2566 [ 21 เม.ย. 2566 ]12
32 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2566 [ 21 เม.ย. 2566 ]10
33 เปิดรับอาสาสมัครเพื่อแบ่งปันเรื่องราว [ 20 เม.ย. 2566 ]13
34 ประชาสัมพันธ์ดครงการคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 19 เม.ย. 2566 ]8
35 ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง มาตรการเพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 [ 12 เม.ย. 2566 ]12
36 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2566 [ 11 เม.ย. 2566 ]9
37 แบบสอบถาม Google Forms สำรวจความพึงพอใจต่อองค์ความรู้และคู่มือในการแก้ไขปัญหามลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 เม.ย. 2566 ]11
38 ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการต่อเติมอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]8
39 ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]9
40 ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้ เกตรกรผู้ปลูกข้าว [ 10 เม.ย. 2566 ]11
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12