องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 230 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  28 พ.ค. 2563    ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 2
  28 พ.ค. 2563    ประกาศ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 35
  14 พ.ค. 2563    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2563 66
  24 เม.ย. 2563    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2563 14
  24 เม.ย. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เรื่อง รับลงทะเบียนผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 21
  21 เม.ย. 2563    โครงการงานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อมและเกาะแบ่งถนน ในทางหลวงหมายเลข 357 17
  17 เม.ย. 2563    10 มาตรการประจำวันป้องกัน COVID-19 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 18
  13 เม.ย. 2563    แนวทางการปฏิบัติของจิตอาสาพระราชทานต่อสถานการณ์โรคติดต่อโคโรนา 2019 (COVID-19) 16
  13 เม.ย. 2563    ธกส.สาขาศรีประจันต์ ปรับเวลาให้บริการชั่วคราว เป็น 09.00 - 15.00 น. ตั้งแต่วันที่ 13 - 30 เมษายน 2563 13
  8 เม.ย. 2563    เลื่อนกำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2563 17
  7 เม.ย. 2563    ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 18
  3 เม.ย. 2563    ประกาศ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการ การออกให้บริการประชาชนจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 19
  3 เม.ย. 2563    ประกาศ เรื่อง การขยายเวลาการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 28
  3 เม.ย. 2563    ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 32
  2 เม.ย. 2563    คำสั่ง เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งให้พนักงานส่วนตำบล ไปปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 23
  27 มี.ค. 2563    ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) 171
  26 มี.ค. 2563    มาตรการในการรักษาความสงบเรียบร้อยในการจัดงานมหรสพที่ใช้รถแห่ดนตรีสด 21
  26 มี.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์การแถลงข่าวของศูนย์บริการสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ของรัฐบาล 19
  5 มี.ค. 2563    ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีจันต์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีการศึกษา 2563 27
  2 มี.ค. 2563    ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีการศึกษา 2563 34


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ]