องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th
 
 
 


การประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1


องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  หมู่ที่ 1 บ้านมดแดง

เมื่อวันที่ 26 มกราคม  2566 ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดเทพสุธาวาส

2023-02-15
2023-02-01
2023-02-01
2023-01-30
2023-01-26
2023-01-26
2023-01-26
2023-01-26
2023-01-26
2023-01-26