องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th
 
 
 


สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ได้จัดประชุสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566


สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ได้จัดประชุสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้อง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

2023-05-02
2023-05-02
2023-04-03
2023-03-22
2023-02-15
2023-02-14
2023-02-01
2023-02-01
2023-01-30
2023-01-26