องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 

 

 

 


ภายใต้การอำนวยการของนายวินัย โพธิสุทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ได้จัดทำโครงการกีฬาตำบลมดแดงต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 29 – 30 เมษายน 2566 ที่ผ่านมาโดยมีวัตถุป


2023-09-21
2023-09-21
2023-09-21
2023-09-20
2023-09-18
2023-09-13
2023-09-13
2023-09-07
2023-08-22
2023-06-15