องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการ อบต.มดแดงห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ / โครงการ อบต.มดแดงร่วมใจห่วงใยผู้พิการ


เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง นำโดยท่านนายกบัญดิษฐ์ นวมทอง

ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล รพ.สต.มดแดง ออกเยี่ยมมอบสิ่งของยังชีพ พร้อมเงินช่วยเหลือ

และตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการในพื้นที่ตำบลมดแดง

ภายใต้โครงการ อบต.มดแดงห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ และ โครงการ อบต.มดแดงร่วมใจห่วงใยผู้พิการ





2020-04-01
2019-12-25
2019-12-24
2019-12-20
2019-09-11
2019-09-11
2019-07-10
2019-07-10
2019-07-10
2019-07-10