องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


กำหนดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


แผนการจัดโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน

เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน ประจำปี 2563

หมู่ที่ 1 วันที่   6 มกราคม 2563 เวลา 15.00 – 18.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดเทพสุธาวาส

หมู่ที่ 2 วันที่   7 มกราคม 2563 เวลา 15.00 – 18.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

หมู่ที่ 3 วันที่   8 มกราคม 2563 เวลา 15.00 – 18.00 น. ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3

หมู่ที่ 4 วันที่   9 มกราคม 2563 เวลา 15.00 – 18.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ริมบึงวังพลับ

หมู่ที่ 5 วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 15.00 – 18.00 น. ณ บริเวณโรงอาหารโรงเรียนวัดวังพลับเหนือ

หมู่ที่ 6 วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 15.00 – 18.00 น. ณ ศาลา SML หมู่ที่ 6

หมู่ที่ 7 วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 15.00 – 18.00 น. ณ บริเวณโรงเรียนโรงอาหารวัดวังพลับใต้

2020-04-01
2019-12-25
2019-12-24
2019-12-20
2019-09-11
2019-09-11
2019-07-10
2019-07-10
2019-07-10
2019-07-10