องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า


วันที่ 1 เมษายน 2563
เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ที่ทำการ อบต.มดแดง
เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ศาลา SML หมู่ที่ 4
วันที่ 2 เมษายน 2563
เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์วัพเทพสุธาวาส
วันที่ 3 เมษายน 2563
เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
วันที่ 7 เมษายน 2563
เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ศาลา SML หมู่ที่ 6
วันที่ 8 เมษายน 2563
เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ วัดวังพลับเหนือ หมู่ที่ 5
วันที่ 9 เมษายน 2563
เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ วัดวังพลับใต้ หมู่ที่ 7
หมายเหตุ : วันเวลาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

2020-04-01
2019-12-25
2019-12-24
2019-12-20
2019-09-11
2019-09-11
2019-07-10
2019-07-10
2019-07-10
2019-07-10