องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th
 
 
 


โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง


โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย

และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2563

 

2021-06-24
2021-06-24
2020-09-29
2020-09-29
2020-09-10
2020-08-28
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-11
2020-08-11