องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย และฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการในการป้องกันสาธารณภัย ประจำปี 2565


องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
ดำเนินงานโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย
และฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการในการป้องกันสาธารณภัย
ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
2022-07-06
2022-05-23
2022-04-25
2022-03-16
2022-03-15
2022-03-14
2022-03-10
2022-03-08
2022-03-07
2022-03-03