องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 

 

 

 


โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย และฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการในการป้องกันสาธารณภัย ประจำปี 2565


องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
ดำเนินงานโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย
และฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการในการป้องกันสาธารณภัย
ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
2023-09-21
2023-09-21
2023-09-21
2023-09-20
2023-09-18
2023-09-13
2023-09-13
2023-09-07
2023-08-22
2023-06-15