องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2557

สภา อบต.

 
นายคนอง มณีวงษ์
ประธานสภา อบต.
 
นายประจวบ โพธิ์หอม
นางสาวส่องศีรี กสิกิจพาณิชย์
รองประธานสภา อบต.
เลขานุการสภา อบต.
     
 
นายบรรจง นวมทอง นายวินัย โพธิ์สุทธิ์
นายมงคล ถีระแก้ว
- ว่าง -
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
 

   
- ว่าง -
- ว่าง -
นายปรีชา ทองมาเอง
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
   
นายสมพงษ์ ยอดศรี
  นายอำนาจ แก้วประหลาด
นายบุญช่วย อ่อนทิมวงษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
 
นางสุรินทร์ โพธิ์หอม
นางสำราญ ทวนเงิน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7