องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2557

สำนักงานปลัด

 
 นางสุชาดา พลอยสุกใส
 หัวหน้าสำนักปลัด
 นางสาวธมนวรรณ ทองปิ่น นายอดิศรณ์ มีทองคำ  นางสาวสมาพร คงสกุล
นักวิเคราะห์นโยบายแผนชำนาญกา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 
 
-ว่าง- นายภูริทัต มณีรัตน์
นางสาวสุกัญญา รักน้อย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ