องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2557

กองคลัง

 
 นางชมพูนุท สอดศรี
 ผู้อำนวยการกองคลัง
     
 
 นางสาววาสานา วรรธนบูรณ์  
    นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  
 
   
-ว่าง-
 นายหิรัญ อยู่คง
 นางสาวสมปอง แตงโต
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ/
ชำนาญงาน
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน