องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2557

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 
 นางสาวทิพย์วนารี  บุญเกิด
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

   
  นางสาวช่อผกา แดงรักษ์
นางสาวเมธณี เอี่ยมภักดี
นักสันทนาการปฏิบัติการ

 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
     
นางวิภา  บุญเลิศ
 
นางสาวเนตรดาว  ศรีศักดา
ครู คศ.1
  ครู คศ.1
     
 นางสุรีรัตน์  วงษ์สวัสดิ์
 
นางสาวอรุณศรี กสิกิจพาณิชย์
ครู คศ.1
  ผู้ดูแลเด็ก