องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2557

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

 

สินค้า OTOP และผลผลิตทางการเกษตร

 
สินค้า OTOP

สินค้า OTOP บ้านมดแดง

กลุ่มอาชีพจักสานบ้านมดแดง
ประธานกลุ่ม คุณปัญญา พลายระหาร
สินค้าสินค้าติดต่อฝ่ายขาย คุณศิริลักษณ์ ทวนทอง เบอร์โทร. 080-6264903


ผลผลิตทางการเกษตรตำบลมดแดง


การทำนาเผือก การทำนาแห้ว

การปลูกข้าว การปลูกข้าวไรซ์เบอรี่   
การแปรรูปลูกลาน สวนพุทรา


   
สวนมะม่วง