องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2557

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
นางสาวศศิประภา เครือหอม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
     
- ว่าง -
นางกาญจนา ศรีดอกไม้
  เจ้าพนักงานสาธารณสุข
(ปง./ชง.)
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
     
 นายกิตติวัฒน์  แดงรักษ์
นายบุญธรรม มาลัย 
 นายไพฑูรย์ ศรีผาสุก
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ