องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 147 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  6 ม.ค. 2563    ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 31
  6 ม.ค. 2563    ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 15
  6 ม.ค. 2563    ประกาศ เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562) 17
  6 ม.ค. 2563    ประกาศ เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสกิจการประปา ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562) 8
  2 ธ.ค. 2562    ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 54
  2 ธ.ค. 2562    ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 23
  11 พ.ย. 2562    ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 55
  11 พ.ย. 2562    ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 31
  7 ต.ค. 2562    ประกาศ เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 (เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) 78
  7 ต.ค. 2562    ประกาศ เรื่อง ประกาศรายงานรายรับ-จ่าย ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 81
  4 ต.ค. 2562    ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 133
  4 ต.ค. 2562    ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 35
  4 ต.ค. 2562    ประกาศ เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสกิจการประปา ไตรมาสที่ 4 (เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) 34
  4 ต.ค. 2562    ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1/2) 79
  4 ต.ค. 2562    ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (2/2) 54
  4 ต.ค. 2562    ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงิน กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 41
  4 ต.ค. 2562    ประกาศ เรื่อง ประกาศรายงานรายรับ-จ่ายกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 31
  3 ก.ย. 2562    ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 54
  3 ก.ย. 2562    ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 68
  5 ส.ค. 2562    ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 71


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ]