องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 205 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  5 ต.ค. 2564    ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 11
  5 ต.ค. 2564    ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและอื่น ๆ เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 13
  1 ก.ย. 2564    ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 25
  1 ก.ย. 2564    ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 16
  2 ส.ค. 2564    ประกาศ เรื่อง งบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 32
  2 ส.ค. 2564    ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 20
  2 ก.ค. 2564    ประกาศงบการเงินและงบอื่นๆ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 34
  2 ก.ค. 2564    ประกาศงบการเงินและงบอื่นๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 30
  2 ก.ค. 2564    ประกาศรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เดือนตุลาคม - มิถุนายน 2564 35
  2 ก.ค. 2564    ประกาศรายงานผลการดำเนินงานกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ไตรมาสที่ 3 (เดือนตุลาคม - มิถุนายน 2564 29
  2 มิ.ย. 2564    ประกาศ เรื่อง งบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 19
  2 มิ.ย. 2564    ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 22
  6 พ.ค. 2564    ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 21
  6 พ.ค. 2564    ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 19
  2 เม.ย. 2564    ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 17
  2 เม.ย. 2564    ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 19
  2 เม.ย. 2564    ประกาศ เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 (เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 26
  2 เม.ย. 2564    ประกาศ เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสกิจการประปา ไตรมาสที่ 2 (เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 20
  2 มี.ค. 2564    ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 24
  2 มี.ค. 2564    ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 21


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ]