องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 249 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  1 ก.พ. 2566    ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนมกราคม พ.ศ.2566 6
  1 ก.พ. 2566    ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดงประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566 3
  3 ม.ค. 2566    ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนธันวาคม พ.ศ.2565 62
  3 ม.ค. 2566    ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดงประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 9
  3 ม.ค. 2566    ประกาศ เรื่องประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565) 20
  1 ธ.ค. 2565    ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 154
  30 พ.ย. 2565    ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดงประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 35
  23 พ.ย. 2565    ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 292
  2 พ.ย. 2565    ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดงประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 56
  1 พ.ย. 2565    ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 56
  3 ต.ค. 2565    ประกาศ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 107
  3 ต.ค. 2565    ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนกันยายน พ.ศ.2565 67
  3 ต.ค. 2565    ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง 46
  3 ต.ค. 2565    ประกาศ เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 (เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) 43
  1 ก.ย. 2565    ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดงประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 27
  1 ก.ย. 2565    ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือนสิงหาคมพ.ศ. 2565 24
  1 ส.ค. 2565    ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 89
  1 ส.ค. 2565    ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 62
  4 ก.ค. 2565    ประกาศ เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 (เดือนตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565) 64
  1 ก.ค. 2565    ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 55


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ]