องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 157 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  1 พ.ค. 2563    ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 7
  1 พ.ค. 2563    ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 10
  2 เม.ย. 2563    ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 (เดือตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) 55
  2 เม.ย. 2563    ประกาศ เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสกิจการประปา ไตรมาสที่ 2 (เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) 21
  2 เม.ย. 2563    ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 22
  2 เม.ย. 2563    ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 32
  4 มี.ค. 2563    ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 50
  4 มี.ค. 2563    ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 23
  3 ก.พ. 2563    ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 45
  3 ก.พ. 2563    ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 62
  6 ม.ค. 2563    ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 90
  6 ม.ค. 2563    ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 51
  6 ม.ค. 2563    ประกาศ เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562) 62
  6 ม.ค. 2563    ประกาศ เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสกิจการประปา ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562) 55
  2 ธ.ค. 2562    ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 103
  2 ธ.ค. 2562    ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 59
  11 พ.ย. 2562    ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 112
  11 พ.ย. 2562    ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 61
  7 ต.ค. 2562    ประกาศ เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 (เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) 118
  7 ต.ค. 2562    ประกาศ เรื่อง ประกาศรายงานรายรับ-จ่าย ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 129


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ]