องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th
 
 
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  20 ต.ค. 2564    รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564 68
  11 ต.ค. 2562    แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 148
  5 ต.ค. 2561    รายงานผลแบบสรุปประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปี 2561 138
  24 ก.ย. 2561    รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561 145
  16 ธ.ค. 2560    รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2560 145
  2 ต.ค. 2560    รายงานผลแบบสรุปประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 135
  25 ต.ค. 2559    รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2560 133
  7 ต.ค. 2559    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559 140
  18 ส.ค. 2559    รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2559 132
  16 ต.ค. 2558    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558 142
  22 ต.ค. 2557    รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 132
  25 มิ.ย. 2557    ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 138