องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 47 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  13 ส.ค. 2564    ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 11
  6 ส.ค. 2564    ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 10
  2 ส.ค. 2564    ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 9
  15 ก.ค. 2564    ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 8
  1 ก.ค. 2564    ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 9
  29 เม.ย. 2564    ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 10
  24 ก.พ. 2564    ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 16
  10 ก.พ. 2564    ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 17
  11 ม.ค. 2564    ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 14
  5 ม.ค. 2564    ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 19
  30 ต.ค. 2563    ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 17
  22 ต.ค. 2563    ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 19
  14 ส.ค. 2563    ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 14
  3 ส.ค. 2563    ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 17
  24 มิ.ย. 2563    ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 20
  15 มิ.ย. 2563    ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 19
  14 ก.พ. 2563    ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 18
  9 ก.พ. 2563    ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2562 19
  30 ต.ค. 2562    ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 19
  18 ต.ค. 2562    ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 18


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ]