องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th
 
 
การประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  30 ต.ค. 2563    รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 20
  22 ต.ค. 2562    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 22
  24 ต.ค. 2561    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561) 23
  26 เม.ย. 2561    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัมนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 1) ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561 19
  19 ต.ค. 2560    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 (ระหว่างเดือนเมษายน 2560 ถึงเดือนกันยายน 2560) 23
  1 พ.ค. 2560    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560) 15
  1 พ.ค. 2560    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560) ภาคผนวก 1 18
  1 พ.ค. 2560    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560) ภาคผนวก 2 17
  16 ต.ค. 2558    การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 17
  22 ต.ค. 2557    แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 - 2559 18
  4 ส.ค. 2557    รายการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2555 - 2557 22
  4 ส.ค. 2557    รายการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2556 - 2558 18