องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
การประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  22 ต.ค. 2562    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 173
  24 ต.ค. 2561    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561) 204
  26 เม.ย. 2561    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัมนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 1) ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561 144
  19 ต.ค. 2560    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 (ระหว่างเดือนเมษายน 2560 ถึงเดือนกันยายน 2560) 168
  1 พ.ค. 2560    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560) 123
  1 พ.ค. 2560    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560) ภาคผนวก 1 129
  1 พ.ค. 2560    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560) ภาคผนวก 2 124
  16 ต.ค. 2558    การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 133
  22 ต.ค. 2557    แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 - 2559 135
  4 ส.ค. 2557    รายการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2555 - 2557 155
  4 ส.ค. 2557    รายการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2556 - 2558 137