องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวการประชาสัมพันธ์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เรื่อง รับลงทะเบียนผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

    รายละเอียดข่าว

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถขอรับแบบฟอร์มลงทะเบียน แล้วกรอกแบบฟอร์มแนบเอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งให้กำนันหรือผู้ใหญ่บ้านหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดงรับรอง แล้วส่งมายังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ระหว่างวันที่ 24 - 30 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เรื่อง รับลงทะเบียนผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว :