องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวการประชาสัมพันธ์


ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563

    รายละเอียดข่าว

1. การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ขยายไปจนถึงเดือนกันยายน 2563

2. การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พงศ. 2563 ขยายเวลาดังต่อไปนี้

  • งวดที่ 1  ชำระภายในเดือนกันยายน 2563
  • งวดที่ 2  ชำระภายในเดือนตุลาคม 2563
  • งวดที่ 3  ชำระภายในเดือนพฤศจิกายน 2563

3. การมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ที่มีภาษีค้างชำระขยายไปจนถึงเดือนตุลาคม 2563

4. การแจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ค้างชำระ ให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา ขยายไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2563

ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563    เอกสารประกอบ ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ส.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว :