องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 4 ฉบับ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 เครื่อง

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 แห่ง

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างฝังท่อระบายน้ำ บริเวณที่นานางบรรเจิด แตงหวาน หมู่ที่ 4 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 8 ท่อน (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)

4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำเพิ่มเติม พร้อมทำบานประตูปิด-เปิด บริเวณที่นานางฉลอง เพิ่มพูล หมู่ที่ 4 ท่อ คสล. ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 2 ท่อน (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)

ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563    เอกสารประกอบ ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 4 ฉบับ
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว :