องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 5 ฉบับ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการประชุมประชาคมตำบล ขนาด 1.00 x 2.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อพัมนาท้องถิ่นและชุมชน ขนาด 1.00 x 2.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน จำนวน 8 ลัง

4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน จำนวน 12 รายการ

5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ สำหรับโครงการการแสดงนิทรรศการสร้างความโปร่งใสในการทำงานส่งต่อข่าวสารสู่ชุมชน จำนวน 6 รายการ

ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563    เอกสารประกอบ ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 5 ฉบับ
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว :