องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th
 
 
ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 9 ฉบับ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 9 ฉบับ ได้แก่

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลและทำความสะอาดภายในและภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง จำนวน 1 คน

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพนักงานขับรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 85-8747 สุพรรณบุรี จำนวน 1 คน

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนักการภารโรง ปฏิบัติงานเปิด-ปิด ทำความสะอาด สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง จำนวน 1 คน

4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างคนสวน ปฏิบัติงานการตัดแต่งกิ่งไม้ยืนต้น เก็บกวาดวัสดุ กำจัดวัชพืช บำรุงรักษาต้นไม้ บริเวณองค์การบริหารส่ว่นตำบลมดแดง จำนวน 1 คน

5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จำนวน 122 ฉบับ และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ จำนวน 122 ฉบับ

6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 เครื่อง

7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 แห่ง

8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. รสจืด ชนิดกล่อง ตรานมโรงเรียน พร้อมหลอด ขนาด 200 มิลลิลิตร จำนวน 874 กล่อง ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. รสจืด ชนิดกล่อง ตรานมโรงเรียน พร้อมปลอด ขนาด 200 มิลลิลิตร จำนวน 4,332 กล่อง ให้กับนักเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลมดแดง

ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564    เอกสารประกอบ ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 9 ฉบับ
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว :