องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th
 
 
ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลาดยางสายวังพลับเหนือ - วังพลับใต้ จากบริเวณที่ดินนายธงชัย พุ่มดารา ถึงบริเวณที่ดินนางอุบล จันทร์เพ็ญ หมู่ที่ 5 ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ระยะทางยาว 160.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลาดยางสายวังพลับเหนือ - วังพลับใต้ จากบริเวณที่ดินนายธงชัย พุ่มดารา ถึงบริเวณที่ดินนางอุบล จันทร์เพ็ญ หมู่ที่ 5 ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ระยะทางยาว 160.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,120.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564    เอกสารประกอบ ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลาดยางสายวังพลับเหนือ - วังพลับใต้ จากบริเวณที่ดินนายธงชัย พุ่มดารา ถึงบริเวณที่ดินนางอุบล จันทร์เพ็ญ หมู่ที่ 5 ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ระยะทางยาว 160.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว :