องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th
 
 
ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 9 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 9 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564    เอกสารประกอบ ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 9 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :