องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th
 
 
ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง/ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 7 ฉบับ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง/ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 7 ฉบับ ได้แก่

1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน 1 เครื่อง

2.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของคนในชุมชนตำบลมดแดง ขนาด 1.00 x 3.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย

3.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ขนาด 2.00 x 4.00 เมตร จำนวน 3 ป้าย

4.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ

5.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่อตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จำนวน 2 เครื่อง

6.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงตราสัญลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ขนาด 60 x 90 ซม. จำนวน 50 ผืน, ธงชาติไทย ขนาด 60 x 90 ซม. จำนวน 50 ผืน และธงชาติไทย ขนาด 120 x 180 ซม. จำนวน 15 ผืน

7.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ    เอกสารประกอบ ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง/ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 7 ฉบับ
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว :