องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th
 
 
คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)


ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

    เอกสารประกอบ ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ม.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว :