องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th
 
 
คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)


ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

    รายละเอียดข่าว

ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

    เอกสารประกอบ ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ม.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว :