องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th
 
 
ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)


ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 รายการ

    รายละเอียดข่าว

   

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 รายการ ได้แก่

1.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 โดยเปลี่ยนท่อ คสล. ขนาด 0.80 เมตร รวม 65 ท่อน จุดละ 5 - 7 ท่อน จำนวน 11 จุด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)

2.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างประตูปิด - เปิดน้ำ หมู่ที่ 4 บริเวณที่นานายคนอง มณีวงษ์ วางท่อ คสล. ขนาด 0.80 เมตร จำนวน 11 ท่อน พร้อมก่อสร้างประตูปิด - เปิดน้ำ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)

ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561    เอกสารประกอบ ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 รายการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ก.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว :