องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th
 
 
ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)


ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 12 ฉบับ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 12 ฉบับ ได้แก่

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลและทำความสะอาดภายในและภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง จำนวน 1 คน

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลปฏิบัติงานโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 3 คน (3 ฉบับ)

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานตามโครงการช่วยเหลือและสนับสนุนงานด้านธุรการ จำนวน 1 คน

4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานประจำรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บล 9086 สุพรรณบุรี ปฏิบัติงานตามโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 คน

5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บล 9086 สุพรรณบุรี ปฏิบัติงานตามโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 คน

6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างคนสวน ปฏิบัติงานตามโครงการดูแลและบำรุงรักษาสวนหย่อมไม้ดอกไม้ประดับภายในบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง จำนวน 1 คน

7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนักการภารโรง ปฏิบัติงานตามโครงการรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง จำนวน 1 คน

8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานขับรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-1495 สุพรรณบุรี จำนวน 1 คน

9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานยกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จำนวน 2 อัตรา (2 ฉบับ)

ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561    เอกสารประกอบ ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 12 ฉบับ
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ก.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว :