องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th
 
 
ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)


ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 4 ฉบับ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อพัมนาท้องถิ่นและชุมชน จำนวน 16 รายการ

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการบริการประชาชนจัดเก็บภาษีนอกสถานที่และบริการประชาชนในวันหยุดราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขนาด 3.00 x 4.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย ขนาด 1.00 x 3.00 เมตร จำนวน 7 ป้าย ขนาด 1.50 x 2.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง หมายเลขครุภัณฑ์ 420-60-0015 และหมายเลขครุภัณฑ์ 420-60-0016 จำนวน 2 เครื่อง

4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-59-0014 จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561    เอกสารประกอบ ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 4 ฉบับ
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ธ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว :