องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th
 
 
ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)


ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 4 ฉบับ

    รายละเอียดข่าว

   

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป บรรจุถุงละ 20 กิโลกรัม จำนวน 200 ถุง

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย ขนาด 1.00 x 2.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์กำหนดจุดรวบรวมขยะแยกประเภทในหมู่บ้าน ขนาด 1.00 x 2.00 เมตร จำนวน 7 ป้าย

4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมการทำขนมไทย ขนาด 1.00 x 3.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย

ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562    เอกสารประกอบ ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 4 ฉบับ
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ม.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว :