องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคาซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 7 ฉบับ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคาซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 7 ฉบับ ได้แก่

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ

4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการปรับขยายเวลาการให้บริการประชาชน และการให้บริการในเชิงรุก (ช่วงพักเที่ยง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขนาด 1.50 x 2.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย

5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ขนาด 3.00 x 4.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย

6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการบริการประชาชนในวันหยุดราชการ (วันเสาร์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขนาด 1.50 x 2.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย

7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการบริการประชาชนจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 9 ป้าย

ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562    เอกสารประกอบ ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคาซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 7 ฉบับ
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ธ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว :