องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 

 

 

 


สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ได้จัดประชุสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566


สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ได้จัดประชุสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้อง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

2024-04-10
2024-04-03
2024-03-22
2024-02-12
2024-01-31
2024-01-26
2024-01-25
2024-01-19
2024-01-13
2024-01-11