องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th
 
 
 
  ภายใต้การอำนวยการของนายวินัย โพธิสุทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ได้จัดทำโครงการกีฬาตำบลมดแดงต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 29 – 30 เมษายน 2566 ที่ผ่านมาโดยมีวัตถุป
  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2566 การแข่งขันกีฬาฟุตบอลสานสัมพันธ์ ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง VS เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณ สนามวัดวังพลับใต้ ตำบลมดแดง
  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ได้จัดประชุสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566

 24 พ.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด
16 พ.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนการใช้งานแอปพลิเคชัน "ThaiD"
15 พ.ค. 2566 ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้ เกตรกรผู้ปลูกข้าว
12 พ.ค. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานท้องถิ่นอื่น หร...
10 พ.ค. 2566 6 ช่องทาง การให้บริการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
8 พ.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
2 พ.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2566
2 พ.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561
2 พ.ค. 2566 การยกระดับมาตราการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษ PM 2.5
1 พ.ค. 2566 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2566
29 พ.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง/ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ฉบับ
18 พ.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พ.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง/ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ฉบับ
9 พ.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริ...
3 พ.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง/ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ฉบับ
3 พ.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
1 พ.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง/ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ฉบับ
 
ตามรอยพระราชา
ครองแผ่นดินโดยธรรม
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2557

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.