องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th
 
 
ข่าวการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 432 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  24 พ.ค. 2566    ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด 1
  16 พ.ค. 2566    ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนการใช้งานแอปพลิเคชัน "ThaiD" 1
  15 พ.ค. 2566    ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้ เกตรกรผู้ปลูกข้าว 2
  12 พ.ค. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่าง 5
  10 พ.ค. 2566    6 ช่องทาง การให้บริการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 2
  8 พ.ค. 2566    ประกาศ เรื่อง ยกเลิกโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 6
  2 พ.ค. 2566    ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2566 8
  2 พ.ค. 2566    ประกาศ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 6
  2 พ.ค. 2566    การยกระดับมาตราการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษ PM 2.5 6
  1 พ.ค. 2566    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2566 6
  1 พ.ค. 2566    ภัยสุขภาพจากฝุ่น PM 2.5 5
  21 เม.ย. 2566    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2566 5
  21 เม.ย. 2566    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2566 2
  20 เม.ย. 2566    เปิดรับอาสาสมัครเพื่อแบ่งปันเรื่องราว 5
  19 เม.ย. 2566    ประชาสัมพันธ์ดครงการคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566 2
  12 เม.ย. 2566    ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง มาตรการเพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 4
  11 เม.ย. 2566    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2566 2
  10 เม.ย. 2566    แบบสอบถาม Google Forms สำรวจความพึงพอใจต่อองค์ความรู้และคู่มือในการแก้ไขปัญหามลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3
  10 เม.ย. 2566    ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการต่อเติมอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. 2566 3
  10 เม.ย. 2566    ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2566 2


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ]