องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th
 
 


  ภายใต้การอำนวยการของนายวินัย โพธิสุทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ได้จัดทำโครงการกีฬาตำบลมดแดงต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 29 – 30 เมษายน 2566 ที่ผ่านมาโดยมีวัตถุป[วันที่ 2 พ.ค. 2566][ผู้อ่าน 19]
 
  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2566 การแข่งขันกีฬาฟุตบอลสานสัมพันธ์ ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง VS เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณ สนามวัดวังพลับใต้ ตำบลมดแดง[วันที่ 2 พ.ค. 2566][ผู้อ่าน 24]
 
  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ได้จัดประชุสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566[วันที่ 3 เม.ย. 2566][ผู้อ่าน 63]
 
  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ได้จัดประชุสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 [วันที่ 22 มี.ค. 2566][ผู้อ่าน 16]
 
  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ได้จัดประชุสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566[วันที่ 15 ก.พ. 2566][ผู้อ่าน 59]
 
  ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง[วันที่ 14 ก.พ. 2566][ผู้อ่าน 20]
 
  ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2566 เรื่องการเตรียมพร้อมรับมือไฟป่า หมอกควัน และฝุ่น PM 2.5[วันที่ 1 ก.พ. 2566][ผู้อ่าน 43]
 
  ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2566 เรื่อง ปล่อยหมากัดเพื่อนบ้าน มีโทษตามกฎหมาย[วันที่ 1 ก.พ. 2566][ผู้อ่าน 21]
 
  การประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6[วันที่ 30 ม.ค. 2566][ผู้อ่าน 67]
 
  ประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ (เด็กเล็ก) ประจำปีการศึกษา 2566[วันที่ 26 ม.ค. 2566][ผู้อ่าน 29]
 
  การประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1[วันที่ 26 ม.ค. 2566][ผู้อ่าน 27]
 
  การประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2[วันที่ 26 ม.ค. 2566][ผู้อ่าน 33]