องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th
 
 
 


สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ได้จัดประชุสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566


สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ได้จัดประชุสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566  ในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

 

2023-05-02
2023-05-02
2023-04-03
2023-03-22
2023-02-15
2023-02-14
2023-02-01
2023-02-01
2023-01-30
2023-01-26