องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 

 

 

 


ภายใต้การอำนวยการของนายวินัย โพธิสุทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ได้จัดทำโครงการกีฬาตำบลมดแดงต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 29 – 30 เมษายน 2566 ที่ผ่านมาโดยมีวัตถุป


2024-04-10
2024-04-03
2024-03-22
2024-02-12
2024-01-31
2024-01-26
2024-01-25
2024-01-19
2024-01-13
2024-01-11