องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 

 

 

 


สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 2ประจำปี 2566


สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 2ประจำปี 2566

ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

2023-11-24
2023-10-24
2023-10-19
2023-10-18
2023-10-12
2023-10-01
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-21
2023-09-21