องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 

 

 

 


สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566


สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566  ในวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

2023-11-24
2023-10-24
2023-10-19
2023-10-18
2023-10-12
2023-10-01
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-21
2023-09-21