องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 

 

 

 


สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566


สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566   วันพุธที่ 13 กันยายน 2566  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง 

2023-11-24
2023-10-24
2023-10-19
2023-10-18
2023-10-12
2023-10-01
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-21
2023-09-21