องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 

 

 

 


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาในวัยรุ่นในสถานศึกษา " โรงเรียนวัดเสาธงทอง "


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาในวัยรุ่นในสถานศึกษา โรงเรียนวัดเสาธงทอง ได้รับงบประมาณจาก กองทุน สปสช.อบต.มดแดง ดำเนินงานโดย สภาเด็กและเยาวชนตำบลมดแดง และอบต.มดแดง โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้กับเด็กและเยาวชนด้านสุขศึกษาภาวะการเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นและตระหนักถึงปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

2024-06-28
2024-06-20
2024-06-18
2024-06-11
2024-05-09
2024-04-23
2024-04-18
2024-04-10
2024-04-03
2024-03-22