องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 

 

 

 


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาในวัยรุ่นในสถานศึกษา " โรงเรียนวัดวังพลับใต้ "


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาในวัยรุ่นในสถานศึกษา โรงเรียนวัดวังพลับใต้ ได้รับงบประมาณจาก กองทุน สปสช.อบต.มดแดง ดำเนินงานโดย สภาเด็กและเยาวชนตำบลมดแดง และอบต.มดแดง โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้กับเด็กและเยาวชนด้านสุขศึกษาภาวะการเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นและตระหนักถึงปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

2023-11-24
2023-10-24
2023-10-19
2023-10-18
2023-10-12
2023-10-01
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-21
2023-09-21