องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 

 

 

 


โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะให้กับประชาชน เพื่อลดปริมาณขยะก่อนนำสู่กระบวนการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี


วันที่ 20 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง จัดทำโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะให้กับประชาชน เพื่อลดปริมาณขยะก่อนนำสู่กระบวนการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี

2023-11-24
2023-10-24
2023-10-19
2023-10-18
2023-10-12
2023-10-01
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-21
2023-09-21