องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 

 

 

 


เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 นายวินัย โพธิสุทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง มอบหมายให้นายสุพจน์ พงษ์เหล่าขำ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง มอบเกียรติบัตรให้ผู้เข้าร่วมประกวดร้องเพลงไทยสากล อายุ 1


เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 นายวินัย โพธิสุทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง มอบหมายให้นายสุพจน์ พงษ์เหล่าขำ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง มอบเกียรติบัตรให้ผู้เข้าร่วมประกวดร้องเพลงไทยสากล อายุ 10 - 12 ปี เนื่องในโครงการวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2567 ดังนี้
- ประเภทชาย
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายพชรพล วงษ์สวัสดิ์ (โรงเรียนวัดเสาธงทอง)
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ เด็กชายกิตติกานต์ ศรีดอกไม้ (โรงเรียนวัดเทพสุธาวาส)
- ประเภทหญิง
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงกุลปภา ออมสมสวย (โรงเรียนวัดเสาธงทอง)
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงศศิวรดา กรรณิกาทอง (โรงเรียนวัดเสาธงทอง)
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ เด็กหญิงจริยา นิลโท (โรงเรียนวัดเสาธงทอง)
โดยรางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินสด จำนวน 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินสด จำนวน 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินสด จำนวน 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

2024-06-20
2024-06-18
2024-06-11
2024-05-09
2024-04-23
2024-04-18
2024-04-10
2024-04-03
2024-03-22
2024-02-12